SGS ENVIRONMENTAL ANALYTICS

SGS Environmental Analytics

Visie en Missie

Visie en Missie

De visie en missie van SGS Environmental Analytics is om de leider te zijn op gebied van service in iedere markt waar we actief zijn. Voor onze klanten betekent dit verschillende mogelijkheden, afhankelijk van hun eigen markteisen. Onze doelstelling is dat het makkelijk moet zijn om zaken met ons te doen en dat we snel en betrouwbare resultaten leveren, zodat onze klanten vertrouwen hebben om naar onze resultaten te handelen. Waar we aan onze eigen hoge eisen tekort komen, proberen we het nog harder. De benadering van SGS Environmental Analytics voor het beheren van laboratoria is uniek: onze Production Driven Analytical Platforms (PDAP) integreren de allerbeste wetenschappelijke productiesystemen en IT-oplossingen, om snel en efficiënt te werk te gaan. Het constant uitbouwen van deze systemen maken van SGS Environmental Analytics een toonaangevende speler in de Lean Laboratory benadering, met het toepassen van management technieken van wereld formaat, teneinde betrouwbare service te leveren.

SGS Environmental Analytics levert jaarlijks miljoenen testresultaten aan haar klanten. Steeds vaker vragen onze klanten om begeleiding bij de interpretatie van hun data en bij het leveren van informatie. Ons doel is om 80% van alle klantgerelateerde transacties online te verwerken tegen eind 2014. SGS's @mis en andere portaloplossingen bieden een unieke manier om analyseresultaten te raadplegen, verwerken en rapporteren – wat kostbesparing levert voor ons en voor onze klanten. Centraal bij SGS Environmental Analytics zijn de financiële en service discipline, die het ons mogelijk maken, om verschillende laboratoria en sales kantoren te beheren, met gezamenlijke hoge eisen zowel op financieel als op productie en klantenservice niveaus.

Diensten op maat, afgestemd op uw behoeften

PDAP en Laboratoriumefficiëntie

SGS Environmental Analytics heeft een eigen werkwijze ontwikkeld onder de naam PDAP

Confidence to Act

Onze analyses worden gebruikt om beslissingen over gezondheid en veiligheid te nemen.

PDAP en Laboratoriumefficiƫntie

SGS Environmental Analytics heeft een eigen benadering ontworpen met betrekking tot het managen van haar laboratoria, genaamd PDAP (Production Driven Analytical Platform) wat een hoog niveau en consistente performance waarborgd.

De benadering van PDAP houdt in:

 • Customer Support bieden van hoogwaardige service, inclusief logistiek, plannen en het leveren van resultaten
 • Productie die focust op een efficiënte en doorlopende flow van routine en niet routinematige analyses
 • IT oplossingen die de productie ondersteunen en mogelijkheid bieden tot online opdrachtverstrekking, verwerking van resultaten, digitale facturen en certificaat check
 • Beste wetenschap met de continue ontwikkeling van analysemethoden die de nauwkeurigheid verbeteren, kosten en tijd besparen

Onze klanten eisen dat analyses efficiënter en sneller kunnen worden uitgevoerd, hierdoor zijn wij doorlopend bezig onze zienswijze te optimaliseren. Ons investeringsprogramma gaat hand in hand met ons doel continue te willen verbeteren. SGS’s efficiënte (“Lean”) laboratorium programma is een verbintenis van al het personeel om te blijven zoeken naar manieren om efficiëntie en service te blijven verbeteren.

Confidence to Act

Bij SGS Environmental Analytics beseffen we dat onze resultaten van vitaal belang zijn voor onze klanten. Of men nu bodem, water, voedsel, lucht of olie onderzoekt, de resultaten worden gebruikt om beslissingen te maken op gebied van gezondheid en veiligheid welke een groot effect kunnen hebben op de bevolkingsgezondheid en het milieu. In de eerste plaats is het de verantwoording van SGS Environmental Analytics om accurate resultaten te leveren en onze klanten het vertrouwen te geven hiernaar te kunnen handelen.

SGS’s belofte tot kwaliteit houdt in:

 • resultaten zijn gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijk geaccrediteerde analysemethoden, vaak specialistisch, merkgebonden en gebaseerd op vele jaren van industriespecifieke en wetenschappelijke ontwikkelingen
 • onze belofte met gemak en resultaten op tijd te leveren zodat onze klanten tijdig beslissingen kunnen nemen
 • al onze resultaten worden ondersteund door advies van onze wetenschappelijke adviseurs waardoor onze klanten de resultaten beter kunnen interpreteren
 • SGS Environmental Analytics doet grote investeringen om analyses uit te voeren met de nieuwste ontwikkelingen op analysegebied met behulp van “state of the art” apparatuur
 • bij het leveren van deze resultaten gebuik makend van de beste IT ondersteuning om zo kosten voor onze klanten te reduceren en informatie makkelijker te kunnen verwerken

SGS Environmental Analytics - Confidence to Act

SGS Environmental Analytics

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

De basis van de diensten van SGS Environmental Analytics legt met name de nadruk op de kwaliteit, nauwkeurigheid, veiligheid, leverbetrouwbaarheid en kostenbesparingen van onze analytische en ondersteunende services. Het is ons primaire doel te voldoen aan de technische verwachtingen en vereiste van onze klanten en om de service te leveren op een tijdige en effectieve manier. Om dit doel te bereiken voert en houdt SGS Environmental Analytics een efficiënt en doeltreffend Kwaliteits Management Systeem in stand, gepland en samengevoegd met andere managementfuncties. Het is daarom het beleid van SGS Environmental Analytics om de hoogste standaard van kwaliteit te bereiken en vast te houden binnen haar laboratoria.

Om dit te verzekeren wordt getoetst op:

 • technische en commerciële integriteit
 • een bekend niveau van nauwkerigheid in alle analyses en metingen
 • nauwlettende observatie en nauwkeurige waarneming

SGS Environmental Analytics is toegewijd tot het leveren van kwaliteit in de breedste zin van het woord, niet alleen in het verzamelen van analytische data maar ook in het bieden van gerelateerde interpretaties en het tijdig leveren van kwaliteitsdiensten aan klanten wereldwijd. Inherent hieraan is kwaliteit integraal verbonden aan de dagelijkse activiteiten van SGS Environmental Analytics en alle technische en professionele werknemers worden verwacht zich strict te houden aan het Kwaliteits Management Systeem om zo te verzekeren dat de geleverde service conform is, volgens de gestelde kwaliteitseisen en contractuele en juridische eisen. SGS Environmental Analytics heeft als doelstelling continue de effectiviteit van haar Kwaliteits Management Systeem te verbeteren.

SGS Environmental Analytics

Milieubeleid

Milieubeleid

SGS Environmental Analytics speelt een belangrijke rol in de waardeketen van het milieuonderzoek door het leveren van milieukundige analyses aan de publieke en commerciële sector. Als onderdeel van deze waardeketen neemt SGS Environmental Analytics haar maatschappelijke verantwoording door zich onder andere te richten op Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen en ondersteund duurzame ontwikkelingen. SGS Environmental Analytics is sinds 2004 gecertificeerd volgens ISO14001:2015 met daarbij de duidelijke doelstelling haar milieuprestaties te verbeteren. Echter in 2009 heeft SGS Environmental Analytics besloten nog een stap verder te gaan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt tegenwoordig meer en meer aandacht. De drijvende gedachte hierachter is de uitputting van niet-herwinbare natuurlijke bronnen en de invloed van de mens op het milieu. Door deze toegenomen interesse zijn steeds meer bedrijven zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij gezamenlijk hebben. Het IDTF (Integrated Drafting Task Force) van de ISO werkgroep voor ‘Coporate Social Responsibility’ heeft een richtlijn opgezet voor Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO) met als doel organisaties te ondersteunen bij het implementeren hiervan. Deze standaard, ‘ISO 26000’, heeft gediend als basis voor de studie die SGS heeft uitgevoerd om de prestaties van haar bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen in kaart te brengen.

SGS Environmental Analytics heeft om de naleving hiervan als organisatie te kunnen beoordelen een modelstudie uitgevoerd met betrekking tot haar prestaties in relatie tot MVO waarbij er verbeterpunten zijn vastgesteld. Gebruikmakend van model ISO 26000 zijn de zeven daarbij behorende categorieën getoetst, te weten:

 • Bestuur van de organisatie
 • Mensenrechten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Milieu
 • Eerlijke bedrijfsvoering
 • Consumentenbelangen
 • Gemeenschappelijke betrokkenheid

Het resultaat van deze studie is dat met een gemiddelde score van 72 van de 100 punten SGS Environmental Analytics op 6 van de 7 punten voldoende heeft gescoord. Als verbeterpunten kwamen hierbij naar voren de categorieën herbruikbare energie (duurzame bronnen) en klimaatverandering. Voor beide categorieën is een duurzaamheidsproject opgestart om het verbruik van energie te reduceren. Hierbij ligt de focus op energiezuinige apparatuur en middelen om het CO2-verbruik in kaart te kunnen brengen met als doel de CO2-uitstoot te reduceren. SGS Environmental Analytics zal zich in de toekomst voortdurend in blijven zetten om haar footprint op het milieu zoveel mogelijk te beperken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij nodigen u graag uit samen met ons te werken aan een betere en schonere wereld. SGS Environmental Analytics and sustainable development.

SGS Environmental Analytics

Gezond- en veiligheidsbeleid

Milieubeleid

SGS Environmental Analytics heeft als doelstelling een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden aan haar werknemers. We maken gebruik van een “top down and bottom up” benadering voor gezond- en veiligheidsmaatregelen. Dit omvat:

 • Beleid
 • Organisatie
 • Planning
 • Monitoring
 • Audits
 • Evaluatie

Het gezond- en veiligheidsbeleid van de SGS Environmental Analytics groep is geïmplementeerd op de volgende manier. Alle vestigingen beginnen met het identificeren van mogelijke risico’s en beoordelen mogelijke blootstelling aan deze risico’s. Vervolgens wordt een corrigerende actie om wanneer mogelijk het risico te elimineren (bijvoorbeeld door een gevaarlijke stof door een ongevaarlijke te vervangen of een handeling te automatiseren) of op zijn minst het risico zoveel mogelijk te beperken, gebruikmakend van beschermende apparartuur, procedures of betere training:

 • Ons doel is om werkplekincidenten uit te sluiten door alle incidenten te onderzoeken en het bepalen van de juiste corrigerende maatregelen.
 • We indentificeren alle taken die uitgevoerd worden en ontwikkelen een passende risicobepaling als onderdeel van een doorlopend process.
 • We publiceren alle incidenten in alle relevante bedrijfsonderdelen.
 • We werken aan continue training en houden ons aan stricte standaarden om zo de veiligheid te garanderen van onze personeelsleden en wie er anders nog benadeeld zou kunnen worden door onze ondernemingen.
 • Alle gebruikte chemicaliën worden beoordeeld en alle informatie wordt gedeeld met alle betreffende medewerkers.
 • Alle apparatuur moet functioneren volgens passende gezond- en veiligheidsmaatregelen.
 • Alle aannemers dienen gezond- en veiligheidsinformatie te leveren zoals verzocht aangevuld met de relevante methodeverklaringen en risicobeoordelingen alvorens met ons samen te werken.
 • We moedigen onze medewerkers aan een active rol te spleen in het verbeteren van de gezond- en veiligheidsstandaard binnen SGS Environmental Analytics.
 • Onze gezond- en veiligheidstraining start op de eerste dag van indiensttreding met een uitgebreid introductieprogramma.
 • Elke manager / toezichthouder zal middels persoonlijk voorbeeld het belang van gezond- en veiligheidsmaatregelen laten zien.
 • Door veelvuldige audits verzekert SGS Environmental Analytics zich ervan zich te houden aan de gestelde gezond- en veiligheidsprocedures.