Asbestattest

Verkoopt u een woning of gebouw van voor 2001? Dan moet u vanaf 2022 bij de verkoop verplicht een asbestattest overleggen. Vanaf 2032 moet iedere eigenaar verplicht over zo’n attest beschikken. Wanneer u als eigenaar van huurwoningen een asbestattest bezit, is het verplicht om de huurder een kopie te leveren. Wat is een asbestattest en waar moet u aan voldoen? Met SGS heeft u de juiste documenten in handen.

Het asbestattest

De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaanderen in kaart brengen en asbestveilig maken. Daarom moet u bij de verkoop van een woning of gebouw van voor 2001 een overzicht van de eventueel aanwezige asbesttoepassingen voorleggen via een asbestattest. Hiervoor is een asbestinventarisatie noodzakelijk. Het bevat informatie over welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, de staat van het asbest en hoe het veilig beheerd kan worden.

Niet-destructieve asbestinventarisatie

Bij SGS kunt u terecht voor een asbestinventarisatie voor gebouwen en constructies van voor 2001, ten behoeve van een asbestattest. Tijdens deze inventarisatie bepalen we of de woning asbest bevat, evalueren we de risico’s en hoe u zo veilig mogelijk met asbest omgaat. Het onderzoek is in basis niet-destructief: hierbij worden geen stappen ondernomen om ingesloten asbest op te sporen, in tegenstelling tot een destructieve asbestinventarisatie. In sommige gevallen kan een kleine ingreep wel noodzakelijk zijn, afhankelijk van de nog vast te stellen minimumvereisten omtrent monstername. De gebouwinspectie voeren we uit volgens richtlijnen van OVAM.

Waarom kiest u voor SGS?

Met SGS kiest u voor de wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Al vele jaren ligt onze focus op veilig werken met asbest. Wij zetten enkel gecertificeerde asbestdeskundigen in om de inventarisatie voor u uit te voeren.

Wilt u meer weten over een asbestattest?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Ja, ik wil meer info
Neem contact op