Sloopopvolgingsplan

Een onmisbaar onderdeel van het sloopproces is het sloopopvolgingsplan, een integraal onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag in Vlaanderen. Dit plan maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag en contractuele documenten. Het bevat een destructieve asbestinventarisatie, een inventarisatie van andere afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop en alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van de sloop en afbraakwerken. U kunt bij SGS terecht voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan voor sloop of ontmanteling van bepaalde gebouwen, infrastructuur of wegen.

Verplichting sloopopvolgingsplan

Sinds juni 2018 is het sloopopvolgingsplan verplicht voor alle niet-residentiele gebouwen waarbij het volume groter is dan 1000 m3. Voor residentiƫle gebouwen geldt dit voor een totaal volume groter dan 5000 m3. Voor sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen is het sloopopvolgingsplan vereist voor werken groter dan 250 m3.

Inventarisatie

Voor het sloopopvolgingsplan inventariseren we alle schadelijke en niet-schadelijke stoffen en materialen die aanwezig zijn in uw gebouw. U krijgt een duidelijk overzicht van de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop, met advies voor hergebruik en recyclagemogelijkheden van deze materialen. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van selectieve sloopwerken. We duiden per afvalstof:

  • de benaming;
  • de EURAL-code (bijhorende code uit de bijlage 2.1 van het VLAREMA);
  • de vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in kubieke meter of in ton;
  • de locatie in het gebouw;
  • de verschijningsvorm.

Het door SGS opgestelde sloopopvolgingsplan kan opgesteld worden volgens de geldende richtlijnen om een conformiteitsverklaring van Tracimat te verkrijgen. Dat betekent dat tijdens de sloop puin met een laag milieurisico-profiel vrijkomt, naast materialen voor hergebruik of recyclage.

Asbest

Een belangrijk onderdeel van een sloopopvolgingsplan is de asbestinventarisatie, gezien de enorm schadelijke impact van asbest op de gezondheid. Als u gaat slopen is het van groot belang om de asbesttoepassingen in kaart te brengen en te saneren.

Waarom kiest u voor SGS?

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Onze deskundigen zijn aangesloten en erkend door Tracimat. Zo weet u zeker dat wij de juiste werkmethodes hanteren. Dit geeft u de garantie op een betrouwbaar en uitvoerbaar sloopopvolgingsplan, waarmee u kosten efficiƫnt het sloopproject kan starten.

Wilt u meer weten over deze dienst?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Ja, ik wil meer info
Neem contact op