Asbestinventarisatie

In gebouwen van voor 2001 is regelmatig asbest gebruikt, maar ook later kan asbest toegevoegd zijn door bijvoorbeeld hergebruik. Voordat u een gebouw in gebruik neemt, wilt u zeker weten of het gebouw asbest bevat. Dit start doorgaans met een asbestinventarisatie. Tijdens deze inventarisatie bepalen we of het gebouw asbest bevat en hoe u daar zo veilig mogelijk mee omgaat. Na afloop van de inventarisatie ontvangt u een uitgebreid inventarisatierapport.

Werkgeversverplichting

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Bij veilig werken hoort een asbestinventarisatierapport, waarin alle asbesthoudende materialen binnen het gebouw worden opgenomen. Indien er asbest wordt gevonden, evalueren we of u dit asbest dient te laten saneren of veilig dient te beheersen aan de hand van een beheersprogramma. Hierna is jaarlijks een herziening van de inventarisatie verplicht.

Wat is een asbestinventarisatie?

Tijdens een asbestinventarisatie onderzoekt een van onze ervaren inspecteurs uw gebouw op de aanwezigheid van asbest. Dit start met een visuele inspectie, waar nodig aangevuld door materiaalmonsters die worden onderzocht in een van onze laboratoria. In het inventarisatierapport dat u na afloop ontvangt leest u welke asbesttoepassingen er in uw gebouw zijn gevonden. Ook ontvangt u een praktisch advies over het verwijderen of veilig beheersen van de aanwezige asbesttoepassingen. Verder geeft het rapport de urgentie van handelen aan. Daarnaast biedt SGS u de mogelijkheid om dit aan te vullen met een plan van aanpak en een bijbehorende kostenindicatie voor de sanering.

Waarom kiest u voor SGS?

Met SGS kiest u voor de wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Al sinds de eerste asbestwetgeving ligt onze focus op het herkennen van asbest en opstellen van asbestinventarisatieplannen. Onze deskundigen zijn door heel België inzetbaar.

Wilt u meer weten over deze dienst?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Ja, ik wil meer info
Neem contact op